Mycie kostki brukowej


Efektywnie czyścimy nie tylko kostkę brukową, ale także wszelkiego rodzaju kamienie naturalne, piaskowce. Myjemy także tarasy, usuwamy plamy oleju i ropopochodnych oraz usuwamy zanieczyszczenia atmosferyczne.

Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu jesteśmy w stanie zaoferować również usuwanie mchów i porostów porastających kostkę i kamienie.